מסמך משפטי: Bodl. MS heb. f 56/2

מסמך משפטי Bodl. MS heb. f 56/2

תגים

תיאור

Legal document in Judaeo-Arabic. Fragmentary, so difficult to figure out the details. Sets out provisions for the care of a minor boy until he comes of age. Mentions a female slave (al-jāriya al-kabīra) twice, once in the context of someone being granted ownership (תצרפת פי גאריתהא תצרף אלמלאך).

Bodl. MS heb. f 56/2 2 recto

2 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 56/2 2 verso

2 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום