טקסט ספרותי: Bodl. MS heb. f 56/10

טקסט ספרותי Bodl. MS heb. f 56/10

תיאור

Literary.

Bodl. MS heb. f 56/10 10 recto

10 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 56/10 10 verso

10 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום