רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. f 22/20–25

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. f 22/20–25

תיאור

Fols. 20–25r: Excerpts from the Passover Haggada. On the first page there are jottings of pious phrases: al-ḥamdu lil-lāhi waḥdahū lā sha{r}īk lahū. See also the description for the whole notebook Bodl. MS heb. f 22/19–52 (PGPID 33686).

Bodl. MS heb. f 22/20 20 recto

20 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 22/20 20 verso

20 verso

Bodl. MS heb. f 22/21 21 recto

21 recto

Bodl. MS heb. f 22/21 21 verso

21 verso

Bodl. MS heb. f 22/22 22 recto

22 recto

Bodl. MS heb. f 22/22 22 verso

22 verso

Bodl. MS heb. f 22/23 23 recto

23 recto

Bodl. MS heb. f 22/23 23 verso

23 verso

Bodl. MS heb. f 22/24 24 recto

24 recto

Bodl. MS heb. f 22/24 24 verso

24 verso

Bodl. MS heb. f 22/25 25 recto

25 recto

Bodl. MS heb. f 22/25 25 verso

25 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום