מכתב: Bodl. MS heb. f 108/63

מכתב Bodl. MS heb. f 108/63

תגים

תיאור

Letter in Judaeo-Arabic. Dating: Probably 11th century. From several people, probably addressed to Sayyidnā al-Rayyis. The senders are currently being held in prison and it sounds like they are making their case to the addressee to exert himself to help them. They had evidently antagonized some man in a legal battle. This man then showed up drunk to a gathering and attacked them and insulted them and tried to smash jars of oil. When this didn't get him anywhere, he went to some government office (Dār al-Sulṭān) and cried out for help, "O Muslims! I do not say... the religion of Islam." They tried to appease him, but he said, "You 'wrote' (a contract?) in Muslim courts... I will take revenge on you!" The authorities responded to the ruckus by throwing everyone in prison. ASE

Bodl. MS heb. f 108/63 63 recto

63 recto

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).

Recto

 1. . . . רהג אלבלד ואפתכהה וקאל ק[
 2. ואלחזן וגמיע מן יעתזו בה פאת[
 3. נכאטבה וכנא מגתממין פי מצוה . . . [
 4. קד הגם עלינא סכראן פאל . . . ושתם [
 5. גדיד אריד אקטע בה . . . א אלממחה [
 6. פלם יכטאבה אחד וקלנא פיה נבלד[
 7. כאביתין זית פאראד כסרהא וחב ב . [
 8. צאחבהא פחית לם נמכנה מן דלך אר[אד
 9. ומצא אלי דאר אלסלטאן פאסתעדא . . את א[
 10. כלנא ואקבל יציח יא מסלמין מא אקול ב[
 11. בדין אלאסלאם פאכדנא נתלטף אמרה [
 12. מן אללה והו יקול אנתם כתבתו פי אלמסלמ[ין
 13. אתשפא מנכם פאוקעני ואוקע אכות[י
 14. ואלכהנים פי אלחבס ואוקע בולד אלממ[חה
 15. אלגעל אלתקיל ונחן פי אלחבס אלי וקתנא ה[דא
 16. וכנא . . ק . א . נא אדא כתבנא אליכם חרסכ[ם אללה
 17. אלקול וקד עלם אלרחמאן והוא ירא וישפט [
 18. עלי בר יש ואטמעתנא נפוסנא אן ענ[
 19. אללה אנכם תצלמוה(?) ען הדה אלאפעאל פ[
 20. אלא ובאל עלינא וערפנא אן וצל סידנא אל[
 21. וקד //כאן// אלואגב אלסואל ען צחתהא וצחה גי[רהא
 22. באל . נא ולו עלמנא א . . ל . . . . . . . . . . . . . . . [

תרגום

Bodl. MS heb. f 108/63 63 verso

63 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום