מסמך משפטי: Bodl. MS heb. f 108/62

מסמך משפטי Bodl. MS heb. f 108/62

תיאור

Letter with legal content in Judaeo-Arabic. Signed by Aharon b. Avraham and Avraham b. Mevorakh. Probably addressed to the Nagid (al-ḥaḍra al-rayyisiyya, raʾs al-mathība). It may concern a man who was insulting people and challenging the writers' authority. But it is very faded and only the bottom part is preserved. May be related to ENA NS 2.20 (PGPID 2671). Needs further examination.

Bodl. MS heb. f 108/62 62 recto

62 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 108/62 62 verso

62 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום