מכתב: Bodl. MS heb. f 107/52

מכתב Bodl. MS heb. f 107/52

תגים

תיאור

Letter in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Addressed to someone important, possibly the Nagid, and possibly specifically Maṣliaḥ Gaon (based on some flattering phrases that also appear in other letters to Maṣliaḥ). He is writing to seek help on behalf of a man named Isḥāq b. T[hābit?] who has been arrested.

Bodl. MS heb. f 107/52 52 recto

52 recto

תיעתוק

Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).
 1. ראש ישיבת גאון יעק]ב יהי שמו לעולם כירח יכון [עולם אדאם אללה
 2. גאההא וידים סעאדתהא ויזידהא אצעאף [
 3. אולאדהא ויוצל איאמהא ואיאמהמא באיא[ם אלגואל
 4. ולא יכליהא מן חסן אלתופיק ויגעלהא אבדא [ 
 5. כבוד על כבודה וימציאה חן וחסד ורוח ור[חמים
 6. ובעיני השרים ובעיני כל רואיה כענין שנא [ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים
 7. ואדם וכן יעשה למען שמו הגדול כי בו נחם [
 8. אלכרימתין //וינהו אליהא// מא הם בצדדה מן אלצר ואלצאי[קה
 9. אן הדא אלרגל אלמעתקל אלדי הו אסחק בן תאב[ת
 10. אלל . . . [

Right margin

 1. הדרתה הקדושה [

תרגום

Bodl. MS heb. f 107/52 52 verso

52 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום