מסמך שלטוני: Bodl. MS heb. f 107/36

מסמך שלטוני Bodl. MS heb. f 107/36

תגים

תיאור

State document, in Arabic script in a chancery hand. The beginnings of two lines are preserved: "wa-lammā uṭliqat al-[...]... wa-ʿalā kāfat al-mamālīk...." Reused for Hebrew piyyuṭ.

Bodl. MS heb. f 107/36 36 recto

36 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 107/36 36 verso

36 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום