מסמך שלטוני: Bodl. MS heb. f 103/43

מסמך שלטוני Bodl. MS heb. f 103/43

תיאור

Petition in Arabic script. Fragment (the beginnings of 4 lines from the bottom). Requesting the addressee's help to "stop the harm from him" (kaff al-ḍarar ʿanhu). More specifics might be preserved. Reused in the lower margin and on the back for a mystical text in Hebrew, with instructions about numerology and (angelic?) princes.

Bodl. MS heb. f 103/43 43 recto

43 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 103/43 43 verso

43 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום