מסמך משפטי: Bodl. MS heb. f 103/38

מסמך משפטי Bodl. MS heb. f 103/38

תיאור

Bill of divorce (get). Location: Fustat. Dated: Tuesday, 13 Shevat 1442 Seleucid, which is 1131 CE. Husband: Ḥalfon b. [...].

Bodl. MS heb. f 103/38 38 recto

38 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 103/38 38 verso

38 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום