מכתב: Bodl. MS heb. f 102/48

מכתב Bodl. MS heb. f 102/48

תגים

תיאור

Letter from an unidentified Torah scholar. Dating: Likely 11th century. The writer mentions the city of Fez and people who have become affluent and are honoring him ('and the station of the Torah'). He very happily reports on the birth of a son to him—"may God keep him alive and preserve him and send him a speedy recovery(!)"—whom he named after his late father. The letter may be addressed to a woman, based on the verb endings in the margin of recto, but this part is difficult to read. On verso, it seems that the writer's brother had died without offspring. He prays that God will keep his son alive so that he can 'toil over him like my father toiled over me.' There seem to be blessings for a female family member around here (wa-razaqakum tanẓurū awlād awlādhā). The writer says he is always praying for the addressee during Birkat Kohanim. He greets Abū l-Khayr Ṣadaqa ha-Levi and his two sons Moshe and Yeshuʿa.

Bodl. MS heb. f 102/48 48 recto

48 recto

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2021).

Recto

 1. [ ]אן אקר[ ]
 2. . . אמהם אדא . טעה ויפהמה ואב . . . 
 3. ממדינת פאס והו פי תמניה אנפס גיר
 4. אלצביה אלדי מעי וליס לה אלא רחמי שמים 
 5. אללה עז וגל יוסע עליה ועלינא ויגנינא מן
 6. סעה פצלה ואחסאנה ואחסן שי פיהם
 7. אן קד בלגו פי [הדה?] אלסנין אלי אל . . אל . . .
 8. ולא יכשפו וגההם לאחד ולא יעלם בהם
 9. מכלוק והו אחסן אללה גזאה יכרמני
 10. ואלאמראה איצא אמהא יכרמוני ויעינו
 11. קדרי ומנזלה אלתורה וקד תפצל אללה עז
 12. וגל ועשה עמי למען שמו הג[דול] . חנן
 13. אותי ורזקני מנהא ולד דכר [הק]בה
 14. יחייהו וישמרהו וירפאהו רפואה שלמה
 15. וסמיתה על שם אבא מארי זכרו לברכה
 16. ולתחיה וכאן [כ]תאנתה חפצה אללה יום ג
 17. בשב[ת . . .] בשבעה עשר [ל]חדש סיון
 18. . . . . . . . . . . . ושמחתי בו ש . . 
 19. [ אלג]מאעה אלדי אנא בינהם
 20. כתרהם אללה . אע . ויכ . . דלך
 21. לאנני אעלם אנך תפרתי(?) לי . . . . . . . 
 22. [ ]ע ותפרה . . אכר רביתי איצא ו . .
 23. [ ] . . קה וגיר דאליך . . . . . 

תרגום

Bodl. MS heb. f 102/48 48 verso

48 verso

Verso - top margin

 1. קראת עליך אלסלם . . כמת . . . . . . . . . . . . . . וחמודיו
 2. . . . ם וואלדה מבורך . . . . . . . [ ]

Verso

 1. כאן . . . . . . . . . . תה מן . כו . ידכר בה . 
 2. לאן אכי נוחו עדן תופי ולם יכלף זרע וכנת
 3. אנא איצא אנצ . . ולד רב . . פמקטע אל . . 
 4. ולא . חס . אלבנת . ולא יכון בהא //אלא// דכר ארגו מן
 5. אללה סבחאנה אן יעיש וירזקני מעלמה ואתעב
 6. עליה כמא תעב עלי ואלדי זכרו לברכה ותכ . . . .
 7. ל . . י באת אלדי הו דא אתעב עליהא תרקה ו . . . . 
 8. אללה יפתח(?) מא פיהא ולא ימיתני בהדה אלחסרה
 9. ויחייהו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 10. . . . . אולאד כרימתי . . . . . . . . . . . . עלי גמיע
 11. ורזקכם תנטרו אולאד אולאדהא . . . . . ת .
 12. ופיהם גמיע מא אדעו לכם פי אכתר אלאוקאת
 13. פי ברכת כהנים וללשיך אלגליל אבו אלכיר צדקה
 14. ישמרהו צור שומר נפשות חסידיו ויחיה
 15. שני חמודיו ה . ישרים והיקרים הנכבדים
 16. מר ור משה ומר ור ישועה הלוים האדירים
 17. הקבה ירויח להם ב . . . רה ויפתח להם
 18. ולנו מאוצרו הטוב מן השמים ויקיים בהם
 19. . . . דכת׳ יפתח ייי לך את אוצרו הטוב את

Verso - right margin

 1. . . . . . . מר אלאצל ואלפרע [ ]
 2. אל . . . . . . . . .  . . אלדי תצי . אלי אלד[ ]
 3. או . . . . . . . . . . . . . . . . .
תנאי היתר שימוש בתצלום