מסמך משפטי: Bodl. MS heb. f 102/44

מסמך משפטי Bodl. MS heb. f 102/44

תיאור

Legal document. Bottom part only. Dated: 14[.]7 Seleucid, probably 1407 Seleucid, which is 1095/96 CE. Signed by Ghālib b. Ḥalfon in massive letters.

Bodl. MS heb. f 102/44 44 recto

44 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 102/44 44 verso

44 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום