רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. f 102/42

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. f 102/42

תיאור

Table of names. Perhaps a contributor list that was never filled out with numbers.

Bodl. MS heb. f 102/42 42 recto

42 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 102/42 42 verso

42 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום