רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. f 102/40

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. f 102/40

תגים

תיאור

Book list, probably. Late.

Bodl. MS heb. f 102/40 40 recto

40 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 102/40 40 verso

40 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום