טקסט ספרותי: Bodl. MS heb. f 102/37

טקסט ספרותי Bodl. MS heb. f 102/37

תגים

תיאור

Literary work on the calendar, in the hand of Moshe b. Levi ha-Levi. Bodl. MS heb. f 102/36 and Bodl. MS heb. f 102/38–39 may be in Moshe's handwriting as well (and Bodl. MS heb. f 102/32–35, also calendrical, is in the hand of his brother Yedutun).

Bodl. MS heb. f 102/37 37 recto

37 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 102/37 37 verso

37 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום