רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. f 102/32–35 + T-S K2.33 + ENA 3740.11–12 + AIU VIII.E.2

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. f 102/32–35 + T-S K2.33 + ENA 3740.11–12 + AIU VIII.E.2

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2019

תיאור

Calendar in the hand of Yedutun ha-Levi. Cf. Nadia Vidro, "Muslim and Christian calendars in Jewish calendar booklets: T-S K2.33" (Fragment of the Month, March 2021).

T-S K2.33 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S K2.33 1v

1v

T-S K2.33 2r

2r

T-S K2.33 2v

2v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S K2.33: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.