רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. f 101/47

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. f 101/47

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic.

Bodl. MS heb. f 101/47 47 recto

47 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 101/47 47 verso

47 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום