מכתב: Bodl. MS heb. e 98/75

מכתב Bodl. MS heb. e 98/75

תגים

תיאור

Letter of appeal for charity. In Hebrew and Judaeo-Arabic. From Yaḥyā al-Sofer(?) addressed to the Nagid David I (b. Avraham Maimonides, served ca. 1237–1300 with some breaks).

Bodl. MS heb. e 98/75 75 recto

75 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. e 98/75 75 verso

75 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום