מסמך משפטי: Bodl. MS heb. e 98/61

מסמך משפטי Bodl. MS heb. e 98/61

תיאור

Legal document in Hebrew. Very faded. Dated, but only the number 4 or 40 is readily legible. The hand looks late and/or Sefaradi-influenced. Mentions a financial loss (ההפסד שהפסיד...). Signed: Yeshaʿya b. Ḥiyya; [...] b. ʿOvadya; Yosef Seruji; Shelomo al-Maghribī.

Bodl. MS heb. e 98/61 61 recto

61 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. e 98/61 61 verso

61 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום