מסמך משפטי: Bodl. MS heb. e 98/57

מסמך משפטי Bodl. MS heb. e 98/57

תגים

תיאור

Court record. Location: Fustat/Cairo. Dated: Shevaṭ 5307 AM = 1546/47 CE. The case involves the payment of the ketubba for Esther, the widow of Moshe Castro, and a debt that the late Moshe was owed by the well-known merchant Avraham b. Shānjī, also dead. The story begins in Jerusalem when the widow demanded payment from Shemuel b. Avraham Ibn Shānjī that he repay the debt of his father (80 Venetian ducats). Later, in Fustat/Cairo, the case came before the judge David Ibn Abi Zimra. See A. David's edition on FGP for further information.

Bodl. MS heb. e 98/57 57 recto

57 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. e 98/57 57 verso

57 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום