מכתב: Bodl. MS heb. e 94/29

מכתב Bodl. MS heb. e 94/29

תגים

תיאור

Letter from a woman named Qamr, in Jerusalem, to her brother Moshe Farikh (פריך), in Fustat/Cairo. Dating: Likely early 17th century, based on A. David's identifications of some of the names.

Bodl. MS heb. e 94/29 29 recto

29 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. e 94/29 29 verso

29 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום