רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. e 94/23

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. e 94/23

תיאור

List of names and numbers. In Judaeo-Arabic.

Bodl. MS heb. e 94/23 23 recto

23 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. e 94/23 23 verso

23 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום