מסמך משפטי: Bodl. MS heb. e 94/15

מסמך משפטי Bodl. MS heb. e 94/15

תיאור

Legal document. Bottom part only, unclear if any of the content is salvageable. Underneath, at 180 degrees, there is a jotting of the beginning of a legal document that includes a date: 10 Nisan 1549 Seleucid = 27 March 1238 CE. On recto reused for a Hebrew elegy for 'my son' Yosef ha-Kohen and his three brothers.

Bodl. MS heb. e 94/15 15 verso

15 verso

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. e 94/15 15 recto

15 recto
תנאי היתר שימוש בתצלום