טקסט ספרותי: Bodl. MS heb. e 74/80 + Bodl. MS heb. e 74/81 + Bodl. MS heb. e 74/82

טקסט ספרותי Bodl. MS heb. e 74/80 + Bodl. MS heb. e 74/81 + Bodl. MS heb. e 74/82

תגים

תיאור

Tafsīr on Leviticus in Judaeo-Arabic in a beautiful hand. Of documentary value because of the ownership notes (on verso of Bodl. MS heb. e 74/81): Avraham b. Yeshaʿya ha-Ḥaver and Shemuel ha-Levi b. Seʿadya (ZL) (a judge who served in Maimonides' court).

Bodl. MS heb. e 74/80 80 recto

80 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. e 74/80 80 verso

80 verso

Bodl. MS heb. e 74/81 81 recto

81 recto

Bodl. MS heb. e 74/81 81 verso

81 verso

Bodl. MS heb. e 74/82 82 recto

82 recto

Bodl. MS heb. e 74/82 82 verso

82 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום