טקסט ספרותי: Bodl. MS heb. e 74/1–6

טקסט ספרותי Bodl. MS heb. e 74/1–6

תגים

תיאור

The first six leaves of a copy of the Ghurar al-Balāgha of Hilāl al-Ṣābi' — a book of formularies for letter-writing — copied in the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Edited by Gottheil and discussed by Cohen in "Correspondence and Social Control in the Jewish Communities of the Islamic World," Jewish History 1, no. 2 (1986): 39-48.

Bodl. MS heb. e 74/1 1 recto

1 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. e 74/1 1 verso

1 verso

Bodl. MS heb. e 74/2 2 recto

2 recto

Bodl. MS heb. e 74/2 2 verso

2 verso

Bodl. MS heb. e 74/3 3 recto

3 recto

Bodl. MS heb. e 74/3 3 verso

3 verso

Bodl. MS heb. e 74/4 4 recto

4 recto

Bodl. MS heb. e 74/4 4 verso

4 verso

Bodl. MS heb. e 74/5 5 recto

5 recto

Bodl. MS heb. e 74/5 5 verso

5 verso

Bodl. MS heb. e 74/6 6 recto

6 recto

Bodl. MS heb. e 74/6 6 verso

6 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום