מסמך משפטי: Bodl. MS heb. e 56/48

מסמך משפטי Bodl. MS heb. e 56/48

תיאור

Legal document in Arabic script. Only one of the witness signatures (Mūsā b. [...]) is preserved, with an additional note at the bottom. Reused on recto for a prayer in Hebrew.

Bodl. MS heb. e 56/48 48 recto

48 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. e 56/48 48 verso

48 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום