רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. e 32/52

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. e 32/52

תגים

תיאור

Accounts of Yaḥyā Ḥajabī. In Judaeo-Arabic. Location: Yemen. Currencies used are gurush and zolota (a silver coin minted by the Ottomans to replace the Polish-Lithuanian zloty starting in 1690 CE).

Bodl. MS heb. e 32/52 52 recto

52 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. e 32/52 52 verso

52 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום