רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. e 32/50

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. e 32/50

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2019

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Location: Yemen. There are several dozen names and strings of numbers (in Hebrew characters) of varying lengths after each name. Names include: Sulaymān al-Qandīl; al-Ṣulayḥī; David al-Qandīl; Yaḥyā al-Najjār; his son; Ibrāhīm al-Ṣārim(?); al-Dayyānī(?); Ibrāhīm Murjiz(?); Yehuda al-Khayṭ (=al-Khayyāṭ?); Sulaymān al-Qarrās(?); Yaḥyā al-Barsh(?); Yaḥyā al-HKRY(?); Yaḥyā al-Quḍāʿī; Saʿīd al-Ḥāsir; Saʿīd al-[...]; al-DQL(?); Yaḥyā b. Shemuel; his son; Saʿīd b. Moshe; his son David; Pinḥas; Manṣūr; al-Qibālī(?); Sulaymān al-Tanʿumī(?); Saʿīd al-Ashwal(?); Yosef al-Jamal; Yaʿqūb al-Ṣārim(?); Yaḥyā al-ḤṬB(?); his son Yeshuʿa; Sālim; Saʿīd b. Yaḥyā; his son; Saʿīd al-Kohen; Yiṣḥaq al-Kohen; Yosef al-Dhamārī; Yosef b. Sālim

Bodl. MS heb. e 32/50 50 recto

50 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. e 32/50 50 verso

50 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום