רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. e 105/51

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. e 105/51

תגים

תיאור

Mercantile accounts in Judaeo-Arabic. Large fragment. The hand may be known (ʿArūs b. Yosef?). Dating: 11th or 12th century. Mentions various textiles and garments.

Bodl. MS heb. e 105/51 51 recto

51 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. e 105/51 51 verso

51 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום