מסמך משפטי: Bodl. MS heb. e 105/50

מסמך משפטי Bodl. MS heb. e 105/50

תגים

תיאור

Legal document. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Location: Cairo. Dated: Friday, 23 Nisan 1434 = 20 April 1123 CE. Upper part of a power of attorney (שטר אורכתא) granted by Abū Saʿīd Ḥalfon b. Yefet to [...] b. Shemarya.

Bodl. MS heb. e 105/50 50 recto

50 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. e 105/50 50 verso

50 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום