מכתב: Bodl. MS heb. e 105/47

מכתב Bodl. MS heb. e 105/47

תגים

תיאור

Letter addressed to Naḥum b. Sulaymān al-Iskandarānī, in Fustat. The writer is unidentified. In Judaeo-Arabic. The addressee's letter concerning the house arrived with Mūsā. But the writer met with the addressee's father and brother and with Ismāʿīl and determined that the addressee was mistaken about something. The writer is interested in the turban and the Venetian khirqa and mentions a maqṭaʿ cloth as well. The ambergris that Abū l-Rabīʿ brought has not sold yet, which means his capital is currently tied up in it. The writer has sent pearls with the bearer Masʿūd, and the addressee should look out for him and exchange with Masʿūd the ambergris that he will tell him about. ASE

Bodl. MS heb. e 105/47 47 recto

47 recto

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).

Recto

 1. ל ק י
 2. אלי אלאך אלעזיז אלמופק אלסעיד אטאל אללה בקא[ה ואדאם
 3. עזה ונעמאה ומן חסן אלתופיק לא אכלאה וגמעני ואיא[ה
 4. עלי אסר חאל במנה וכרמה וכפי לטפה ולדי אעלם בה
 5. אלחצרה אלסאמיה אן וצל לי כתאבך עלי יד אלשיך מוסי
 6. ואנת תקול לי מן אגל אלדאר וקד אלתקית בואלדך ואכוך
 7. ואסמאעיל פלם נגד ללחדית צחה ואן אלתפצילה אלתי
 8. קלת לי עליהא קדאמי ואנא מהתם פי אלעמאמה ולכרקה(?)
 9. אלבנדקי ומא נתאכר(?) ענהם אן שא אללה תעאלי ולמקטע
 10. אלדי קלת לי . . . . . . ת דר פמא ערפתני איש הו לא
 11. ביאץ ולא . . . . . . . קאל לי אן //הל . .// אלענבר אלדי וצל לה מן ענד
 12. אלשיך אבו רביע שצ פמא להו סוק ודראהמה פמא לה
 13. בהא חאגה פאן כאן לשיך אבו רביע חאגה יסייר לה כתאב
 14. במא יחתאג ותכון צחבתי פנשתהי מן תפצלך ואחסאנך
 15. תקבל איאדי אלשיך אבו רביע ותתשכרה עלי סלאמה
 16. ותפצלה השם יהיה בעזרו פאן כאן תם חאגה אעלמני מן
 17. קבל אן נטלע מן כל בד ואבי ופא יסלם עליך וגמיע אלאצחאב
 18. יקרוך אלסלאם ושלומך יגדאל ואל ידל לעד סלה

Recto - right margin

 1. ח יום בחודש ניסן

תרגום

Bodl. MS heb. e 105/47 47 verso

47 verso

Verso

 1. ואן חאמל האדה אלכתאב אלשיך מסעוד פהו שאכר מן תפצל אלמואלי
 2. עליה והו מן אצחאב אכי פאשתהי תתוצא בה וקד סיירת מעה
 3. לולו וליתם(?) מסאעדתך פי ביעה ותעוצה ענה אלענבר
 4. אלדי יקול לך עליה חסב תפצלך ושאלום

Verso - address

 1. ] . . אלעטארין יוסלם לשיך נאחום אבן סלימאן אלאסכדרי
 2.                                                                             בלג תוגר
תנאי היתר שימוש בתצלום