סוג לא ידוע: Bodl. MS heb. d 77/10–11

סוג לא ידוע Bodl. MS heb. d 77/10–11

תיאור

Document in Judaeo-Arabic, maybe a letter. Different hand than recto. Mentions a woman several times. Needs examination. There is also some Hebrew literary text.

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 77/10 10 verso

10 verso

Bodl. MS heb. d 77/11 11 recto

11 recto
תנאי היתר שימוש בתצלום