סמי ספרותי: Bodl. MS heb. d 76/64

סמי ספרותי Bodl. MS heb. d 76/64

תגים

תיאור

Medical prescriptions in Judaeo-Arabic, or perhaps drafts for a medical treatise. The text on recto contains many words crossed out and many corrections. The main text on verso is in the same hand. The text oriented at 90 degrees may also be in the same hand, but it is difficult to tell as it was written with a wider calamus.

Bodl. MS heb. d 76/64 64 recto

64 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 76/64 64 verso

64 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום