סוג לא ידוע: Bodl. MS Heb. d 76/61

סוג לא ידוע Bodl. MS Heb. d 76/61

תגים

תיאור

Document in Arabic script, torn and reused for a Judaeo-Arabic literary text.

Bodl. MS Heb. d 76/61 61 verso

61 verso

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS Heb. d 76/61 61 recto

61 recto
תנאי היתר שימוש בתצלום