מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 76/55

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 76/55

תגים

תיאור

Marriage contract for Shelomo b. Yosef and Munā bt. ʿAmram. From somewhere in Egypt. Dated 1086/87 CE (1398 Seleucid).

Bodl. MS heb. d 76/55 55 recto

55 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 76/55 55 verso

55 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום