מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 76/54

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 76/54

תיאור

Legal document, probably contract of debt. Unfinished. In the hand of Natan b. Shemuel he-Ḥaver? Dated: Elul 1456 Seleucid = August/September 1145 CE, under the authority of the Nagid Shemuel b. Ḥananya. Involves a certain Abū l-Ḥasan b. Mūsā known as Ibn al-Uʿayẓim(?).

Bodl. MS heb. d 76/54 54 recto

54 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 76/54 54 verso

54 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום