רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. d 76/53

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. d 76/53

תגים

תיאור

An inventory of books. In Judaeo-Arabic. Dating: 13th century. The list includes books in the hand of R. Anaṭoli and al-Dayyān al-Maskil (identified by Friedman as Shemuel ha-Levi b. Saadya), both deceased at the time the list was written. See Friedman, "Maimonides Appoints R. Anatoly Muqaddam of Alexandria," Tarbiz 83 (2015), p. 155.

Bodl. MS heb. d 76/53 53 recto

53 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 76/53 53 verso

53 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום