מכתב: Bodl. MS heb. d 75/23

מכתב Bodl. MS heb. d 75/23

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Letter in Hebrew from [...] b. Yeshuʿa he-Ḥaver b. Ṣabgha (צבגה) to [...] b. Efrayim, mentioning a messenger (shaliaḥ) and asking a favor regarding 'notes' (pitqot). Dating: 11th century. Appears to be the same sender as T-S 6J3.1 (PGPID 1817), though the handwriting is not a perfect match. Needs further examination. Excerpts: . . . אויבו ולמלאות . . . בירבי אפרים החבר נבע . . . כבר . . . ליקירינו בשבוע שעבר . . . . הנכונה וכבר כתבנו הפיטקות . . . כתבה יקירינו לנו . . . בעזרת בוראינו . . . ויופי ניהוגו עמנו כדי שתפאר . . . עמנו ותפלתך בקהל כי הוגד . . . לא יתפללו אחר השליח שלהם . . . תתקן הדבר בחכמתך הנכונה כדי להוסיף לך שבח ויקר בכל מקום . . . . מידות השבח ויכפיל שכרך וישלם לך שכר פעולתך . . . הפיטקות ביופי מילולך ויושר דיבורך ואל . . . יקירינו כי דיי לחכם כמותך ראשי דברים ושלום כבודך ירום ויגדל לעדי עד ישע רב . . . . חבר . . . ישועה . . . . בסנ גדו ביר צבגה נבע . . . . הפיטקים אליך אל חנות יקירינו . . . שנדע נאמין בחסדך

Bodl. MS heb. d 75/23 23 recto

23 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 75/23 23 verso

23 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום