מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 75/10

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 75/10

תיאור

Legal document in Judaeo-Arabic. Signed by Eliyyahu b. Zekharya and Yaʿaqov b. ʿAmram. Dating: Avraham Maimonides is called Nagid, so 1213–37 CE. Quite faded. Quittance between Abū l-Fakhr b. Abū Saʿīd and Munajjā b. Abū l-[...]. Maybe upon the dissolution of a partnership.

Bodl. MS heb. d 75/10 10 recto

10 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 75/10 10 verso

10 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום