רשימה או טבלה: Bodl. MS Heb. d 74/32

רשימה או טבלה Bodl. MS Heb. d 74/32

תגים

תיאור

Detailed astrological table in Judaeo-Arabic. Gives the auspicious days for such activities as "demanding rights," "imḍā' al-dīwān" (?), and going to the bathhouse. ASE

Bodl. MS Heb. d 74/32 32 recto

32 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS Heb. d 74/32 32 verso

32 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום