מכתב: T-S 8J15.29

מכתב T-S 8J15.29

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Letter to Yehuda Daud in which the writer references previous correspondence with the addressee and mentions exile (גולה). EMS From ʿEli Sanbakro (סנבקרו), c. 16th century. (Information from CUDL)

T-S 8J15.29 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בר (?)
 2. סלם אללה תעלא עלא אלאך אלעזיז
 3. כר יהודה יצו מן כתבו תעלם
 4. . . בעתלך גולה ובעתלך מעא
 5. אלפכין חבלא תום תבעאהם
 6. מוחקא אסנה מן גהת כ . . .
 7. ובעתלך כתב מעא ר יצחק
 8. מחבובה יצו ופה כתב למעלם
 9. יצו תעטה ל . . . וכלתה
 10. יקרה עלא אלמעלם ועליך (?)
 11. כתב עלי סנבקרון

תרגום

T-S 8J15.29 1v

1v

page b

ליד היקר ונכבד כר יהודה דוראן יצ

ופגין

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J15.29: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.