טקסט ספרותי: Bodl. MS heb. d 73/4–8

טקסט ספרותי Bodl. MS heb. d 73/4–8

תיאור

Literary text. In Hebrew. Ashkenazi hand. Late.

Bodl. MS heb. d 73/4–8 4 recto

4 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 73/4–8 4 verso

4 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום