מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 68/104

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 68/104

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2019

תיאור

Legal document. In Judaeo-Arabic. Reconciliation between al-Muʿallim Manṣūr al-Dajjājī (same as in T-S NS 297.76?) and his wife, in which Manṣūr submits to various conditions concerning his wife's property. Mentions the 'waraqa' that is 'against him' in the Muslim courts. The name Shemuel al-Amshāṭī appears in the margin. Signed: ʿOvadya b. Shemuel; Yehuda b. Moshe.

Bodl. MS heb. d 68/104 104 recto

104 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 68/104 104 verso

104 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום