מכתב: Bodl. MS heb. d 66/89

מכתב Bodl. MS heb. d 66/89

תיאור

Letter from [...] b. Yefet to Natan b. Shelomo ha-Kohen. In Judaeo-Arabic. Concerning various business matters and mentioning Damietta. The writer's name appears to be covered up with a piece of paper.

Bodl. MS heb. d 66/89 89 recto

89 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/89 89 verso

89 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום