מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 66/82

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 66/82

תיאור

Legal document. Bottom part only. Someone releases Sitt al-Ḥusn from all claims. Signed: Mordekhay b. Moshe ha-Kohen.

Bodl. MS heb. d 66/82 82 recto

82 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/82 82 verso

82 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום