מכתב: Bodl. MS heb. d 66/72

מכתב Bodl. MS heb. d 66/72

תיאור

Recto: Letter from Abū l-Faraj to Shemuel. In Hebrew and Judaeo-Arabic. Wide space between the lines. The scribe uses ש instead of ס for س. The writer makes excuses for something ('it wasn't my choice') and apologizes and then discusses a financial matter involving 66 dirhams. Verso: Informal note addressed to Abū l-Faraj, presumably the response from Shemuel. Written in a hasty scrawl (a stark contrast from recto). He gives instructions about how much money to send.

Bodl. MS heb. d 66/72 72 recto

72 recto

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
 1. עמי עשו
 2. יכדם כגק מו ואחינו וחבירנו שמואל [
 3. את ייי בכל כוחו וסוא דלך אן אל[ממלוך משתאק אלי
 4. אלמולא כתיר ולא יואכד אלמולא [ממלוכה לאנה
 5. יעלם אללה מא כאן בכתיארי ואללה א[לעאלם מא 
 6. עלי קלבי מן כלפה אלמולא ולא יואכ[ד אלמולא ממלוכה
 7. עלי גהלה פמתלי מן אכטא ומתלך מ[ן עדר ואלדי אערפך
 8. בה אן אלנקרה אלדי דפעתהא לי[
 9. ורבע וכרג פיהא דרהם ונצף מ[
 10. שתה ושתין דרהם וקד שירתהא א[
 11. ממלוכה אבו אלפרג

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/72 72 verso

72 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום