רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. d 66/68

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. d 66/68

תגים

תיאור

Document (a): Book list. In Judaeo-Arabic. Dating: 13th century, as it mentions the Mishneh Torah and Guide for the Perplexed.

Bodl. MS heb. d 66/68 68 recto

68 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/68 68 verso

68 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום