מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 66/31

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 66/31

תיאור

Legal document of some sort. Only the bottom part is preserved, which includes praises for the Nagid Sar ha-Shalom (or at least a Nagid with that title). Signed: Natan b. Shelomo; Peraḥya b. Aharon ha-Kohen; Yefet b. Araḥ; Avraham b. Seʿadya.

Bodl. MS heb. d 66/31 31 recto

31 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/31 31 verso

31 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום