מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 66/30

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 66/30

תיאור

Legal document. Bottom part only. Perhaps a marriage contract, as there is a note in between the document and the qiyyum making a statement about the value of the delayed dower measured according to 'the weight of the Bedouins' (? ṣanjat al-ʿarab). The main document is signed by [..]LM b. Yosef; Shemuel b. Yiṣḥaq; [...] b. Shelomo b. Manṣūr nin Qāṣir; [...]Sofer; Yehuda ha-Ḥazzan b. ʿEli ha-Ḥazzan b. Moshe ha-Ḥazzan; Suhayl b. Mevasser. The qiyyum mentions [..]l b. Aharon; Meshullam b. [...]; Shemarya b. Moshe; and [...] b. Efrayim.

Bodl. MS heb. d 66/30 30 recto

30 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/30 30 verso

30 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום