מכתב: T-S 8J15.23

מכתב T-S 8J15.23

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Letter addressed to Maṣliaḥ Gaon with fourteen lines of poetry in the hand of Natan b. Shemuel ha-haver written on the back . (Information from Goitein's index card). VMR

T-S 8J15.23 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

מכתב למצליח גאון

  1. בעדת יהודה וישראל ישמרו צורו וינצרו יוצרו
  2. ויעזרו קדושו ויגיה שמשו וירים קרנו ויתמיד חינו
  3. בעיני המלכות ובעיני כל רואיו ויקוים בו
  4. כל בני דורו כענין שנ ויאמר לי עבדי אתה ישרא[ל
  5. [[אתה]] אשר בך אתפאר ויעזריהו וינצרהו ויאריך ימיו
  6. בטוב ושנותיו בנעימים ואנחנו דשנים ורעננים
  7. בחיינו ובחיי כל בית ישראל כן תהי (!) רצון בן כבו[ד
  8. גדולת קדושת קשישת ישישת פרשינו [
  9. גאונינו הקדוש וראש ישיבתנו הנכבד ארון הקד[ש

תרגום

T-S 8J15.23 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J15.23: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.