מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 66/2

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 66/2

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2019

תיאור

Legal document. Dated: 1448 Seleucid, which is 1136/37 CE. Very faded. Concerning the divorce arrangements of Elʿazar b. Saʿadya and his wife. Signed by: Moshe b. Ṣadoq ha-Ṣadiq Av Bet Din b. Yoshiyyahu; and the cantor Moshe b. Yehuda.

Bodl. MS heb. d 66/2 2 recto

2 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/2 2 verso

2 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום